Interrupt Kavramı ve STM32F4’te Interrupt Çeşitleri

Interrupt Kavramı

Sistem programlamada, Interrupt (Kesme) acil olarak dikkat edilmesi gereken bir olayın oluştuğunu gösteren donanım veya yazılım tarafından işlemciyi uyaran bir sinyal türüdür. Interrupt yürütülmekte olan kodun kesilmesini gerektiren High-Priority (yüksek öncelikli) durumdan ötürü işlemciyi uyarır. İşlemci, yürürlükteki faaliyetini Suspend ederek (askıya alarak), o anki State’ini (durumunu) koruyarak ve Interrupt Handler (veya  interrupt service routine, ISR) diye adlandırılan küçük bir programın yürütülmesini sağlayıp, olayla ilgilenerek yanıt verir. Bu Interrupt’ın geçici olduğunu bildirir ve Interrupt Handler’ın vazifesini bitirdikten sonra işlemci önceki Thread’in yürütülmesine devam ettirir.

Read more