STM32F4xx Standard Peripheral Library’e Genel Bakış

STM32F4’ü programlamak için registerlarla uğraşmak ve registerların içinde boğulup kalmak zorunda değiliz. ST bizim yerimize bu zahmetli işi çözmüş ve bir kütüphane oluşturmuş. Bu kütüphanede bulunan fonksiyonları kullanarak gerekli kart ayarlarımızı kolayca yapabiliyoruz. Bu kütüphanenin içinde bulunan source kodları aşağıdaki gibidir.

stdperiph_lib_src

Read more