STM32F4 User Button Kullanımı

Bilindiği gibi STM32F4’ün üzerinde User Button (Kullanıcı Butonu) bulunmaktadır. Kartın üzerinde bukunan LED’leri nasıl output olarak kullanabiliyorsak, bu butonu da input olarak kullanabiliyoruz. STM32F4’te projelerimizde kullanmak istersek diye, bu buton ile ilgili bir örnek kod yazıp paylaşmak istedim.

Yazacağımız kodda butona bastığımızda LED Toggle olsun. Yani SET ise RESET, RESET ise SET olsun. Bunun için bir adet GPIO’yu output olarak LED için tanımlamamız lazım. Bir de input için bir adet PIN ataması yapmamız lazım. Ama istediğimiz herhangi bir PIN’e atama yapamayız. Çünkü donanımsal olarak butonun ve LED’leri bağlı bulunduğu PIN’ler belli. Eğer STM32F4 geliştirme kartının üzerindeki buton ve LED’leri kullanmayıp da başka LED ve PIN’ler kullanmak isteseydik o zaman istediğimiz PIN’i kullanabilirdik.

Read more

STM32F4xx Standard Peripheral Library’e Genel Bakış

STM32F4’ü programlamak için registerlarla uğraşmak ve registerların içinde boğulup kalmak zorunda değiliz. ST bizim yerimize bu zahmetli işi çözmüş ve bir kütüphane oluşturmuş. Bu kütüphanede bulunan fonksiyonları kullanarak gerekli kart ayarlarımızı kolayca yapabiliyoruz. Bu kütüphanenin içinde bulunan source kodları aşağıdaki gibidir.

stdperiph_lib_src

Read more