Logitech Wireless Gaming G700 Mouse Right and Left Button Double Clicking Problem Solution

IMG_20140814_223114

I bought this mouse 3 years ago with an expensive price. After some usage mouse started to misbehave. When I click to left and right buttons, It started to click double instead of clicking once. I used this mouse for 2 years in that condition and I couldn’t asked why it behaves that way since I paid really much money for it. I think I was little bit afraid to buy another one after paying that much money. It really hurts. When I was playing games or making some design in my computer, some unwanted double clicks caused that my works are gone since I wasn’t achieve to save my progress and I don’t know how many times I hit that mouse to table because it made me very mad and angry like hell.

Read more

STM32F4’te External (Harici) Interrupt ile User Button Uygulaması ve Interrupt’ta Priority (Öncelik) Kavramı

User Button ile LED Toggle uygulamasının Interrupt kullanılmadan yapmıştık. Interrupt’sız Input’ların main fonksiyonu içerisinde kullanılması için programın yürütmesinde büyük sıkıntılar oluştuğunu açıklamıştım. Çünkü int main(void)‘in içindeki while(1){…} sonsuz döngü blokunun içinde while döngüsü kullanmamız gerekiyor veya flag kullanarak butona bastığımızda flag’ı 1’e eşitleyerek butona basıldığını anlayabilir ve de işlemimizi yaptıktan sonra flag‘ı tekrar 0 yaparak programın döngüde kalmasını engelleyebiliyor olsak da işlemcimiz butona bastığımız andan çok daha hızlı çalıştığı için bu çeşit bir metotta da sıkıntı yaşayabilirdik. En sorunsuz uygulama ise butona basıldığında ana programımızı çok kısa bir süreliğine Interrupt ile keserek, External Interrupt Handler ile butona basıldığında yapılması gerekenleri yapabiliriz. Bu şekilde programımız kaldığı yerden sorunsuz olarak çalışmaya devam etmiş olur.

Read more