STM32F4xx Standard Peripheral Library’e Genel Bakış

STM32F4’ü programlamak için registerlarla uğraşmak ve registerların içinde boğulup kalmak zorunda değiliz. ST bizim yerimize bu zahmetli işi çözmüş ve bir kütüphane oluşturmuş. Bu kütüphanede bulunan fonksiyonları kullanarak gerekli kart ayarlarımızı kolayca yapabiliyoruz. Bu kütüphanenin içinde bulunan source kodları aşağıdaki gibidir.

stdperiph_lib_src

Yukarıdaki resimden de görüleceği gibi, her peripheral için gerekebilecek bütün fonksiyonlar yazılmış. Kullanacağımız peripheralı aktif etmek için, her hangi bir registerdaki data’yı okumak için ya da her hangi bir register’a data yazmak için yine gerekli function ve data type’ları kullanabiliyoruz.

Konu daha da iyi anlaşılsın diye, basit bir GPIO (General Purpose Input/Output – Genel Kullanım Giriş/Çıkış) kodu gösterelim. Bir PIN’i önce aktif hale getirelim. Sonra da bu PIN’i set ve reset yaparak, o PIN’e bağlı LED’i yakıp söndürelim.

Yukarıdaki kodda da görülebileceği gibi ST’nin hazırladığı fonksiyonları kullanarak önce D PORT’unu aktif ettik. Sonra GPIO ayarlarını oluşturup D PORT’una yükledik. Daha sonra yine hazır fonksiyonlarla D PORT’unun 12. PIN’ini hem set hem reset yaptık. Daha detaylı bilgi edinebilmek için ST’nin verdiği örnek kodların incelenmesinde fayda var.

Herkese iyi çalışmalar dilerim.

Leave a Comment

%d bloggers like this: